Kağıt ve Sahte Eğitim Belgesi Dönemi Bitiyor!..

Sertifika eğitimlerinde tüm dünyada elektronik sertifika ve akıllı kimlik kartı uygulaması başladı.

image01

Kağıt Sertifikalara Son!..

Uluslararası izlenebilirliği olmayan kağıt sertifika, diploma ve üyelik belgelerine son!..

image01

Eğitim Kuruluşları, Kolej, Üniversite-Sem, Akademi, Enstitü

cardcert'le belgelenerek Öğrenci ve Mezunlarınız (sertifika, başarı belgesi, karne, diploma, transkript, lisans belgesi vb ) tek kartla tüm dünyada doğrulamasını sağlayarak kullanabileceklerdir.

image01

Eğitim Kuruluşunuzun Uluslararası Belgelendirmesini Yaptırdınız mı?

image01

Uluslararası Eğitim Kurumları cardcert'le

image01

Uluslararası Yönetim Sistemleri Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001, IS0 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 10002, ISO 50001, ISO 27001, ISO 13485, ISO 16949

image01

Sertifika, Diploma ve Üyelik Belgeleri Tek Kartta, Tüm Dünyada!

Dünyanın her yerinden şimdiye kadar aldığınız tüm eğitim sertifikası ,diploma ve üyelik belgelerinize tek bir karttan on-line erişebilir, dünya genelinde sertifika ayrıntılarınızı görebilir ve doğrulama yapabilirsiniz.

image01

Uluslararası Kalite Mühendisliği ve Baş Denetçi Eğitim Programları

image01

Uluslararası Güvenlik Ögeleri İle Koruma

cardcert güvenlik öğelerinde dünya standartları referans alınmıştır. Gözle ve basit cihazla görülebilen, uluslararası kayıtlı kopya edilemez hologram, korumalı çip, QR kodu gibi güvenlik ve bilgi öğeleri kullanılır.

image01

Uluslararası Yönetim Sistemleri Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001, IS0 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 10002, ISO 50001, ISO 27001, ISO 13485, ISO 16949

image01

Dünyanın Her Yerinden On-Line Sorgulama!

cardcert Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartları, dünyanın her yerinde belgelerin doğruluğunu sorgulamak için izin veren bir çevrimiçi (on-line) sisteme sahiptir.

image01

cardcert Akıllı Kart Okutma Sistemi

cardcert içindeki QR kodu okutma sistemi sayesinde kartınızı kolaylıkla elektronik olarak okutabilir, eğitim / üyelik bilgilerinize ve daha fazlasına dünyanın her yerinden kolayca ulaşabilirsiniz.

image01

Eğitim Hizmet Kaliteniz Uluslararası Onaylı

image01

Tüm Dünyada Değişim Zamanı...

Geleceğin güvenlik teknolojileri üzerine kurgulanmış bir altyapı üzerinden değişim zamanını cardcert'le birlikte yaşayın.

image01

Uluslararası Yönetim Sistemleri Belgelendirme Hizmetleri

ISO 9001, IS0 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 10002, ISO 50001, ISO 27001, ISO 13485, ISO 16949

image01

Sosyal Medyadan Takip Edin

Tüm duyuru ve güncel haberleri sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz.

image01

Kariyerinizde Bir Adım Önde Olun!

Tüm dünyada izlenebilirliği olan cardcert elektronik sertifika ile artık kendinizi daha iyi ifade edebilir, mülakatlarınız sırasında CV'nizdeki sertifika eğitimlerinize anında elektronik olarak ulaşabilirsiniz.

image01

Dünya Çapında Müşteri Hizmetleri ve Destek

Dünyanın her noktasına yazılım ve servis desteği sunarak akıllı kartınızı kırılması, kaybolması veya yıpranması durumunda isteğe bağlı olarak yeniliyor ve her türlü sorununuza anında çözüm buluyoruz.

image01

Elektronik Sertifika Akıllı Kimlik Kartınız Her Zaman Yanınızda!

cardcert uluslararası elektronik sertifika ve akıllı kimlik kartınız kredi kartı boyutlarındadır; böylece rahatlıkla yanınızda taşımanıza ve kullanmanıza olanak verir.

image01

Eğitimleriniz Teknolojiyle Birleşiyor

cardcert tüm ihtiyaçlarınızı sadece tek bir kart ile gidererek, birçok uygulamayla sizlere daha hızlı ve güvenli olanaklar sunar.

image01

Eğitim Hizmet Kaliteniz Uluslararası Onaylı

Sertifika eğitimlerinde tüm dünyada elektronik sertifika ve akıllı kimlik kartı uygulaması (akreditasyonu) başladı

image01

Sertifika, Diploma ve Üyelik Belgeleri Tek Kartta, Tüm Dünyada!

Dünyanın her yerinden şimdiye kadar aldığınız tüm eğitim sertifikası ,diploma ve üyelik belgelerinize tek bir karttan on-line erişebilir, dünya genelinde sertifika ayrıntılarınızı görebilir ve doğrulama yapabilirsiniz.

image01

Sosyal Medyadan Takip Edin

Tüm duyuru ve güncel haberleri sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz.

image01


UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI HESABI GİRİŞ BUTONU


Müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi, bunları ortaya çıkaran kuruluş süreçlerinin hatasız çalışması ile doğrudan ilişkilidir. Kuruluşun süreçlerinde meydana gelebilecek problemler ve hatalar, sonuçta sağlanan ürün ve hizmetlerde "değişkenlik”, diğer bir deyişle "düşük kalite”yi ortaya çıkaracaktır. Kalite mühendisliği, bir kuruluşun, stratejik planlama, pazarlama, ürün ve üretim süreci tasarımı, üretim gibi süreçlerini etkin bir şekilde planlaması, uygulaması, performansını izlemesi ve sürekli iyileştirmesi için, bir çok yönetimsel ve istatistiksel araç sunmaktadır. Bu eğitimi tamamlayanlar, çalıştıkları kuruluşlarda, tüm kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmış olacaktır.

 

Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak üretilen yüksek kaliteli ürünleri müşterilerine sunarak pazar paylarını artırmaya çalışmaktadırlar. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinin ucuz ürünlerle pazar sahibi olmaya çalıştığı ekonomilerde işletmeler ancak uygun fiyatlı ve kaliteli üretimle rekabet avantajı sağlayabilmektedir. Işletmelerin ayakta kalabilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme için kalite ve uygunluk artık imalat ve hizmet sektörlerinde vazgeçilmez unsurlardır.

 

Geçmiş uygulamaların aksine kalite artık sadece son ürün kontrolü olarak görülmemekte, piyasaya sunulacak ürünlerin belirlenmesinden, standartlara uygun ve müşteri beklentilerini aşacak tasarımların gerçekleştirilmesine, üretimden son kontrollere kadar çeşitli aşamalarda ele alınmaktadır. Nitekim kalite planlama, kontrol, iyileştirme ve uygunluk değerlendirme için çok çeşitli analiz ve çözüm yöntemleri geliştirilmiş, bunların kullanımı ile birçok firma yüksek faydalar sağlayabilmiştir.

 

Uzmanlaşmak isteyenler için sistematik olarak tasarlanmış ve bir bütünlük teşkil eden kalite mühendisliği sertifika programlarına ihtiyaç vardır. Program kapsamında; kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite kontrol, kalite iyileştirme ve uygunluk değerlendirme konularında dersler ile disiplinler arası teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

 

Dünyada kalite ve standartlara uygunluk olgularının önemi konusunda firmalar bilinçlenmiş olsalar da, kalite planlama, kontrol ve iyileştirme ile uygunluk değerlendirme tekniklerinde uzman personelin yeterli sayıda veya yeterli donanımda olmaması nedeniyle kalite ve uygunluk konularında rekabet sınırlı düzeyde kalmaktadır.

 

Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu program ile kalite mühendisliği alanlarında uzmanlaşmaya imkân sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır.

Kalite alanında kamu / hizmet veya üretim sahalarında çalışan ya da kariyer yapmayı düşünen donanımlı çalışanlar yetiştirmektir. Bu eğitimle etkili ve yararlı yönetim sistemleri bakış açısı, profili olan ve çalışılan kurumları / kuruluşları ileriye taşıyabilecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmiştir.

 

Bu eğitim ile bağımsız veya entegre olarak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği , müşteri sadakat yönetimi uygulamalarının ilgili yönetim sistemi standardı gereklilikleri doğrultusunda şekillendirilebilmesi, standart gerekliliklerinin kurum ve işletmelerde kurulması, uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için çalışan ekiplerin donanım ve yetkinliklerini arttırmak, fayda sağlayan ve sürekli gelişime açık olan bakış açısına sahip profesyonellere katkı sağlamayı hedeflemiştir.

 

a- Profesyonel iş yaşamına girişte ve yükselmede Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların aradığı  bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmak.

 

b- Lise, Ön lisans ve Lisans eğitimini destekleyerek uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlamak. Kamu ve /veya Özel Kurum ve Kuruluşların içinde uygulanan standartlara hazır branş sahibi olmak.

 

c- İşletme yönetimini belirlenmiş uluslararası standartlar ve stratejiler doğrultusunda (ISO 9001- ISO 14001-ISO 45001- ISO 22000) planlamak ve yönetmek.

 

d- Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri İçin iç denetçi yetkisini almak.

 

e- Uluslararası düzeyde standart kabul edilen yönetim sistemlerinin kriterlerini sağlayarak ISO 9001- ISO 14001- ISO 45001- ISO 22000 belgelendirme ve denetiminde mensup olunan kuruluşu yetkili kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

 

f- ISO 9001 gereğince ve ISO 19011 ile uyum içinde taraf denetimlerinin gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan denetçi yetkinliğini kazanmak.

 

g- Uluslararası bir meslek…

KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Bölüm 1- Yönetim ve Liderlik
Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim
Bölüm 3- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Bölüm 4- ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sist. Tetkik Kılavuzu
Bölüm 5- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Bölüm 6- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite
Bölüm 7- Kalite Geliştirme Araçları

______________________________________________________


ENTEGRE KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Bölüm 1- Yönetim ve Liderlik
Bölüm 2- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim
Bölüm 3- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
Bölüm 4- ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sist. Tetkik Kılavuzu
Bölüm 5- Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
Bölüm 6- Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite
Bölüm 7- Kalite Geliştirme Araçları

Bölüm 8- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Bölüm 9- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

EK Standartlar – Seçmeli Ders ( 1 ek ders kredisi seçme hakkı bulunmaktadır!)

Bölüm Ek 1- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 2- ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 3- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 3- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 4- ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi

Bölüm Ek 5- ISO 16949 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi


 

Endüstri ve hizmet işletmelerinin kalite ve genel yönetimiyle ilgili olarak kariyerini geliştirmek amacıyla çağdaş kalite yönetimi bilgi ve becerileri edinmek ve ihtiyaç duyulan donanımı kazanmak isteyen kişiler,

 

Kamu, üretim/endüstri ve hizmet kurumlarında çalışmakta olan ya da çalışmayı hedefleyen, kalite yönetimi kapsamında kariyer yapmak hedefli güncel ve yaygın kalite yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazanmak isteyen kişiler,

 

Kuruluşlarında Kalite Departmanlarında görev yapan, kendini geliştirerek kuruluşuna katma değer sağlamayı amaçlayan Kalite Mühendisleri/Yöneticileri veya meslek hayatlarına kalite mühendisi/yöneticisi olarak devam etmek isteyen çalışanlar,

 

ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları hakkında bilgi sahibi olmak, iç tetkik faaliyetlerinde görev almak isteyenler,

 

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi,çevre yönetim sistemini, çalışan sağlığı ve iş güvenliği sistemini vb. sistemlerini kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini gerçekleştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar,


Kuruluş içi ikinci taraf denetim gerçekleştirilmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecekler,


Kalite Sorumlusu, Müdürü olmak isteyenler,


Kalite danışmanlığı yapmak isteyenler,

 

Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir.

 

Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

 

Eğitim sonunda bir sınav yapılacak olup, ilgili standartlar konusunda İç Tetkik gerçekleştirmek isteyen tüm katılımcılar bu sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim programına ait İç Tetkikçi Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.

Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modüllerinden oluşmaktadır.

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.

Bu sertifika programı, eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.

Sertifika almaya hak kazanmak için eğitim sonunda yapılacak olan online sınavdan 100 üzerinden 60 puan alınması gerekmektedir..

Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.

Entegre Kalite Mühendisliği Eğitim Programı kesin kayıt işleminden sonra kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinize gelen kullanıcı adı ve şifre ile www.cardcert.holdings > Eğitim Grubu > Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Kullanıcı Hesabınıza giriş yaparak tanımlanmış eğitim paketiniz / dökümanlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Not : Dökümanların kullanıcı hesabına tanımlanma süresi 24 saat içerisindedir.

Entegre Kalite Mühendisliği Eğitim Programı kesin kayıt işleminden sonra kayıt sırasında belirttiğiniz mail adresinize gelen kullanıcı adı ve şifre ile www.cardcert.holdings > Eğitim Grubu > Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Kullanıcı Hesabınıza giriş yaparak eğitim paketiniz / dökümanlarınızı görebilir programa başlayabilirsiniz.


Entegre Kalite Mühendisliği Sertifika Program (Eğitim / Sınav) süresi kesin kayıt işlem gününü takip eden 15 gün dür. Katılımcının ek süre talebi sadece mücbir sebep halinin elektronik ortamda mail yolu ile accreditation@cardcert.holdings tarafımıza bildirilmesi sonrası CARDCERT ACCREDITATION Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile verilebilir.

 

Sertifika sınavı internet üzerinden yapılır, sınava katılmak için belirli bir gün sınırlaması bulunmamaktadır (15 günlük eğitim süresi içerisinde)

Sertifika sınavına, mobil cihazlardan (akıllı telefon, tablet) veya bilgisayar üzerinden katılabilirsiniz.

Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 60 puan almanız gerekmektedir.

Sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika ve europasscard almaya hak kazacaktır.

Sınavda başarılı olamayan katılımcılar ücretsiz olarak 3 kez sınav tekrarı yapabilir.

Katılımcılar sınav sonuçlarına, sınav sonucunun ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde itiraz edebilirler. 

Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere elektronik ortamda (accreditation@cardcert.holdings > mail) e posta ile yapılır.

İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen 7 (yedi)iş günü içinde değerlendirilir.

İnceleme sonucu yazılı olarak itiraz sahibine bildirilir.

İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

Katılımcıların eğitim ve sınav sonundaki performanslarına göre; eğitim belgesi (İngilizce) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı (cardcert international certificate diploma accreditation card)  15 iş günü içerisinde kayıt sırasında belirttikleri adres bilgisine kargo/posta yolu ile (ulaşım bedeli karşı taraf ödemeli - sertifika sahibi) gönderilecektir.

Entegre Kalite Mühendisliği Sertifika Programı sonunda İngilizce eğitim belgesi ile birlikte verilecek CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı  (cardcert international certificate diploma accreditation card) ile katılımcılar yeterliliklerini tek kartla tüm dünyada izlenebilirliğini ‘’çevrimiçi (on-line)’’ sağlayarak, cardcert akreditasyon uluslararası belgelendirme kayıtlı Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı olarak yanlarında taşıyarak kullanabileceklerdir.

 

CARDCERT AKREDİTASYON Sertifika / Diploma / Seminer / Konferans Programları Düzenleyen Kurum ve Kuruluşların (cardcert accreditation management systems standard) şartlarına göre yönetim sistemlerini  denetleyen  belgelendirme kuruluşudur.

Uluslararası Belge Sorgulama - Yöntem 1  

> www.cardcert.holdings (web sitesine giriş )

> Online İşlemler > E Hizmet Portalı

> Uluslararası Belge Doğrulama (ID No / Vatandaşlık No > şifre ile giriş )

> Eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi.

 

Uluslararası Belge Sorgulama - Yöntem 2  

Entegre Kalite Mühendisliği Sertifika Programı sonrası eğitim belgesiyle birlikte verilen CARDCERT>EUROPASSCARD Elektronik sertifikanın üzerinde bulunan QR CODE un QR okuma programı indirilmiş internete bağlı akıllı cep telefonu ile okutulmasından dolayı cardcert accreditation sunucu ve yazılımına bağlanarak katılımcıya ait elektronik sertifika içine ve/veya yazılımına yüklenerek onaylanan eğitim belgesinin elektronik ortamda (JPG, PDF) görüntülenmesi.

 


Entegre Kalite Mühendisliği Sertifika Programı sonunda tarafınıza verilen kağıt eğitim belgesi (ingilizce) ve CARDCERT> EUROPASSCARD Elektronik Sertifika ve Akıllı Kimlik Kartı  (cardcert international certificate diploma accreditation card) nın kaybolması durumunda yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek için bloke/iptal edebilir, tekrardan temini için CARDCERT ACCREDITATION  444 6 094 kurumsal hizmet numaramızdan tarafımıza ulaşarak belge yenileme yapabilirsiniz.

 

ENTEGRE KALİTE MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAM Başvurusu elektronik ortamda çevrimiçi olup, aşağıdaki işlem adımlarında yüklenmesi gereken belgeleri elektronik ortamda hazır bulundurunuz.

>www.cardcert.holdings

>Eğitim Grubu

>Başvuru – Online

Kimlik (Ön Yüz) - JPG-PNG

Dekont - JPG-PNG

Vesikalık Fotoğraf - JPG-PNG

- www.cardcert.holdings ( google chrome tarayıcısından )
- EĞİTİM GRUBU 
- BAŞVURU - ONLINE

İşlem adımlarını takip ederek program başvurusunda bulunabilir yada 444 lü ☎ 444 6 094 kurumsal numaramızdan bize ulaşarak destek hizmet uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.


KALİTE  MÜHENDİSLİĞİ / YÖNETİCİLİĞİ  SERTİFİKA PROGRAMI

ISO 9001  Quality  Engineering  Certification  Program

Entegre Yönetim Sistemleri  İç  Denetçi Programı  

 

Training Organization No: IQE-EL-A11426
QMS Internal Auditor Course No: A13020
Yönetim Sistemleri İç Denetçi Sertifikasyonu 
QMS Internal Auditor Training Course

 

Eğitim Program Ücreti :  1450 TL + %18 KDV


____________________________________________________________________________________________ENTEGRE  KALİTE  MÜHENDİSLİĞİ / YÖNETİCİLİĞİ  SERTİFİKA PROGRAMI

Integrated  Quality  Engineering  Certification  Program

Entegre Yönetim Sistemleri  İç  Denetçi Programı  

 

Training Organization No: IQE-EL-A11427
QMS Internal Auditor Course No: A13021
Yönetim Sistemleri İç Denetçi Sertifikasyonu 
QMS Internal Auditor Training Course

 

Eğitim Program Ücreti :  2100 TL + %18 KDV


_____________________________________________________________________

 

          BANKA HESAP BİLGİSİ :

*      Banka               :  Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

*      Şube                :  Selamiçeşme Şubesi / İstanbul

*      Şube Kodu        :  846

*      Hesap Adı         : CARDCERT AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş

 

*      Türk Lirası / TL

*      TRL Hesap No      : 6299070

*      TRL IBAN No        : TR 86 0006 2000 8460 0006 2990 70

 

*      İngiliz Sterlini / GBP

*      GBP Account No  : 9096815

*      GBP IBAN No      : TR 12 0006 2000 8460 0009 0968 15

 

 

Yukarıda  bulunan  banka  hesap  numaraları CARDCERT  AKREDİTASYON  ULUSLARARASI   BELGELENDİRME A.Ş’nin resmi  hesapları  olup,  bu  hesap  numaraları dışında  bir hesap numarasına eğitim başvuru ödemesi yapılması ya da elden ücret ödemeleri kabul  edilmeyip doğabilecek sorunlardan dolayı CARDCERT  AKREDİTASYON ULUSLARARASI BELGELENDİRME A.Ş’nin hiçbir yasal ve hukuki sorumluluğu  bulunmamaktadır.

CARDCERT ACCREDITATION ☎ 444 6 094 kurumsal hizmet numaramızdan tarafımıza ulaşabilir program ve diğer süreçler hakkında bilgi ve destek alabilirsiniz.

ID No / Vatandaşlık No
Adınız Soyadınız
Uyruk
E-Mail Adresi
Adres
Telefon Numarası
Öğrenim Durumu
Üniversite veya Diğer Okul Adı
Program Adı
Kimlik (Ön Yüz) (3MB ".jpg, .png")
Dekont (3MB ".jpg, .png")
Fotoğraf (3MB ".jpg, .png")